Tonglen – umění, jak přijímat utrpení a bolest

Published by hana on

Člověk se instinktivně brání bolesti. Utíká před ní, chrání se před ní, jak může. Ale uniknout bolesti není možné. Naučíme se snášet své vlastní bolesti, ale málokdy umíme čelit bolesti druhých. Lidem, kteří utrpěli ztrátu nebo jsou vážně nemocní, se vyhýbáme. Nevíme, jak se k nim chovat. Možná se i podvědomě obáváme, aby nás svou bolestí “nenakazili”.

Tibetská meditační technika tonglen pomáhá utrpení přijmout a transformovat v požehnání. Návod jsem použila z knihy Umění milující laskavosti.

“Posaďte se v klidu a otevřete se realitě světa, který se otevírá ve vás a kolem vás. Vyzvěte bolest a utrpení, ať se vám ukážou. Představte si je jako něco tmavého, těžkého a horkého. Vdechněte tuto bolest do sebe, jako byste vdechovali aroma horké kořeněné polévky. Naberte jí do sebe tolik, kolik můžete, a umožněte jí, ať se ve vás uvelebí. Nyní začněte otáčet touto koulí utrpení stále dokole a představujte si, že jak se otáčí, stále víc se ochlazuje, je méně hustá a průzračnější . Sledujte tmavou kouli bolesti, jak postupně bělá, světlá a chladne. A teď s dalším výdechem vydechněte transformovanou kouli zpátky do světa. Vydechněte ji pomalu a umožněte jí, aby se rozpadla v okolním vzduchu.

Až budete toto schopní v pohodě provádět, tedy až budete schopni dát ve svém srdci prostor bolesti, která je ve světě, můžete začít být konkrétnější. Představte si, že tato koule je utrpení a bolest, které trápí vaše milované nebo vás samotné. Prostě buďte ochotni si tuto bolest připustit, nebraňte se jí, ale bez váhání ji přejměte.

Zpočátku se to může jevit jako děsivá praxe, ale jako děsivou jsem ji nezažil. Tonglen člověka nezatěžuje utrpením světa, ale ukazuje mu, jak je v prostorné mysli dost místa i pro nekonečně utrpení. Stejně jako nebe není nikdy úplně plné mraků, ale je nesrovnatelně větší než ony, tak ani prostorná mysl není nikdy naplněna utrpením, nýbrž jej uchopuje ve větší čistotě.

Cílem tonglen není bolest zadržovat. Prostorná mysl transformuje temnotu ve světlo a v této podobě ji vrací do světa jako požehnání.”

Rami Shapiro, Umění milující laskavosti, Portál 2018

Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial