Osobní rozvoj

  • Osobní rozvoj

    #IamRemarkable! Jsem výjimečná!

    #IamRemarkable je iniciativa podporovaná společnostmi Google a Women Techmakers, která má za cíl posílit sebevědomí žen a znevýhodněných skupin v oblasti pracovního a osobního života. Program povzbuzuje účastníky k tomu, aby se naučili hrdě sdílet své úspěchy a sebeúctu. Workshop #IamRemarkable jsem navštívila díky platformě Ženský byznys. Hlavní cíle #IamRemarkable: Jak to funguje? Jak to vzniklo? Program #IamRemarkable byl zahájen společností Google v roce 2016 jako součást širší snahy o podporu diverzity a inkluze v pracovním prostředí. Iniciativa byla vytvořena dvěma zaměstnankyněmi Googlu, Annou Vainer a Anitrou Shelburne, které chtěly řešit problém, že mnoho žen a příslušníků znevýhodněných skupin nemá dostatečné sebevědomí k tomu, aby otevřeně hovořili o svých úspěších.…

  • Osobní rozvoj

    Tonglen – umění, jak přijímat utrpení a bolest

    Člověk se instinktivně brání bolesti. Utíká před ní, chrání se před ní, jak může. Ale uniknout bolesti není možné. Naučíme se snášet své vlastní bolesti, ale málokdy umíme čelit bolesti druhých. Lidem, kteří utrpěli ztrátu nebo jsou vážně nemocní, se vyhýbáme. Nevíme, jak se k nim chovat. Možná se i podvědomě obáváme, aby nás svou bolestí “nenakazili”. Tibetská meditační technika tonglen pomáhá utrpení přijmout a transformovat v požehnání. Návod jsem použila z knihy Umění milující laskavosti. “Posaďte se v klidu a otevřete se realitě světa, který se otevírá ve vás a kolem vás. Vyzvěte bolest a utrpení, ať se vám ukážou. Představte si je jako něco tmavého, těžkého a horkého. Vdechněte tuto bolest do sebe, jako…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial