Osobní rozvoj

#IamRemarkable! Jsem výjimečná!

#IamRemarkable je iniciativa podporovaná společnostmi Google a Women Techmakers, která má za cíl posílit sebevědomí žen a znevýhodněných skupin v oblasti pracovního a osobního života. Program povzbuzuje účastníky k tomu, aby se naučili hrdě sdílet své úspěchy a sebeúctu.

Workshop #IamRemarkable jsem navštívila díky platformě Ženský byznys.

Hlavní cíle #IamRemarkable:

  1. Podpora sebevědomí: Iniciativa poskytuje nástroje a techniky, které pomáhají lidem rozpoznat a ocenit své úspěchy.
  2. Překonání skromnosti: #IamRemarkable se snaží změnit vnímání skromnosti a naučit lidi, jak efektivně komunikovat své úspěchy bez pocitu nepatřičnosti.
  3. Budování komunity: Iniciativa spojuje lidi s podobnými zkušenostmi a podporuje vzájemnou inspiraci a podporu.

Jak to funguje?

  • Workshopy: #IamRemarkable pořádá interaktivní workshopy, během kterých se účastníci učí identifikovat a sdílet své úspěchy.
  • Online zdroje: K dispozici jsou různé online materiály a nástroje, které pomáhají lidem pracovat na svém sebevědomí a schopnostech sebepropagace.
  • Komunitní podpora: Účastníci se mohou připojit k online komunitám, kde si mohou vyměňovat zkušenosti, získávat podporu a inspirovat se navzájem.

Jak to vzniklo?

Program #IamRemarkable byl zahájen společností Google v roce 2016 jako součást širší snahy o podporu diverzity a inkluze v pracovním prostředí. Iniciativa byla vytvořena dvěma zaměstnankyněmi Googlu, Annou Vainer a Anitrou Shelburne, které chtěly řešit problém, že mnoho žen a příslušníků znevýhodněných skupin nemá dostatečné sebevědomí k tomu, aby otevřeně hovořili o svých úspěších.

Ženy a lidé z minoritních skupin často váhají, zda sdílet své úspěchy z obavy, že budou vnímáni jako arogantní nebo sebestřední.
Studie ukázaly, že nedostatečná sebepropagace může vést k nižším šancím na povýšení a kariérní postup.
První workshopy byly realizovány v rámci Googlu a zaměřovaly se na malé skupiny zaměstnanců.
Účastníci workshopů byli vedeni k tomu, aby se naučili identifikovat a oceňovat své úspěchy a zároveň je sdílet s ostatními.
Po úspěšné pilotní fázi se program rozšířil na další pobočky Googlu a následně i mimo společnost.
Workshopy začaly být nabízeny i jiným organizacím a komunitám, čímž se z programu stal globální fenomén.
Program se stal součástí širších snah o podporu diverzity a inkluze, které Google a další společnosti aktivně prosazují.

Díky svým počátkům a silnému zaměření na podporu sebevědomí a schopností sebepropagace se #IamRemarkable stal významným programem, který pozitivně ovlivňuje kariéry a životy mnoha lidí po celém světě.

IamRemarkable se zaměřuje na vytváření inkluzivního prostředí, kde každý může cítit, že jeho úspěchy jsou uznávány a oceněny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial