Obsahová strategie

Obsah je král, napsal Bill Gates ve svém vizionářském článku v roce 1996, tedy v době, kdy ještě neexistoval ani facebook ani youtube. A to platí dodnes. Dnes je obsahu přímo nadbytek. Možná vás napadá, proč dodávat zahlcenému on-line prostoru další obsah. Tím, že nástroje pro publikování obsahu má každý uživatel internetu, je stále náročnější se v něm orientovat. Stále ale platí, že kvalitní obsah je důležitý a žádaný.

Co znamená kvalitní obsah v byznysu?

Je to obsah, který přináší uživatelům přidanou hodnotu. Zábavný, poučný, informativní, inspirující, obohacující, nakopávací, stimulující. Kvalitní obsah je možné využít ve všech fázích procesu péče o zákazníka od jeho získání až po jeho udržení.

Modelu See-Think-Do-Care.

See (vidět) – Podpora značky

Think (přemýšlet) – Detailní informace o produktech a službách – podpora prodeje

Do (koupit)

Care (pečovat) – Nové nabídky, vychytávky, informace o zajímavých nabídkách

Příprava obsahové strategie

Bez znalosti cíle, který chci dosáhnout, a cílové skupiny, kterou oslovuji, nemá vytváření obsahu smysl.

Cíle by měly být pokud možno měřitelné a jasně časově ohraničené.

Copywriting

Texty musí být jasné, srozumitelné a pokud to téma umožňuje, tak zábavné. Takové si lidé rádi přečtou a vyhledávače je milují.

Texty píšeme pro určitou cílovou skupinu, té je potřeba přizpůsobit rozsah i formu sdělení.

Optimalizace pro vyhledávače – SEO

SEO neboli Search engine optimization už dávno není maximalizace zpětných odkazů na naše stránky a honění se za linky. Čím jsou algoritmy vyhledávačů dokonalejší, tím důležitější je zaměřit se na skutečnou hodnotu pro uživatele. Efekt bude přirozeně následovat.

Nicméně stále platí základní principy, které je nutné dodržovat:

  • postavit web na kvalitním systému, pro který je implementace technického SEO samozřejmostí
  • definovat si klíčová slova, na která primárně cílím, v ideálním případě si zpracovat analýzu klíčových slov
  • psát texty s přihlédnutím k definovaným klíčovým slovům

Příběhy prodávají

Náš svět stojí na příbězích. Řekni mi, jaká je tvoje oblíbená pohádka, a já ti řeknu, co jsi za člověka 🙂

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial