Marketingová strategie

Marketing je způsob, jak dostat z produktu nebo služby to nejlepší a ukázat to natěšeným klientům.

Marketing musí v první řadě podporovat rozvoj Vašeho podnikání. Měl by být podřízený obchodní strategii a celkovému směřování firmy.

Kde hledat natěšené klienty v době, kdy jsou všichni přesyceni nabídkou lákavých, lukrativních, supervýhodných nabídek?

Je potřeba jít k podstatě věci.

Marketing se dá dělat několika způsoby. Buď jdete tradičními cestami, máte velký budget a lovíte své klienty kde se dá.

Nebo se soustředíte na užší skupinu lidí, kteří jsou opravdu zapálení a s těmi pracujete. Segmentujete si svoji cílovou skupinu, svoje klienty perfektně znáte a dáváte jim, co chtějí. Vaši klienti vás milují a společně budujete Lovebrand.

Marketing musí zahrnovat 3 složky

VIZUÁLNÍ – Marketing má za úkol ukázat věci přitažlivé a zajímavé.

ANALYTICKÁ – Je potřeba neustále vyhodnocovat vynaložené prostředky a hledat v dostupných datech nová řešení.

TECHNICKÁ – Marketing potřebuje dobré technické zázemí ať již webové stránky nebo aplikace, které se používají.

Dobrá strategie je základ

Když se pustíte do stavby domu, nejdříve si necháte udělat návrh, pak rozpočet a teprve pak se pustíte do stavby.

S marketingem je to stejné. Potřebujete jasný plán, co máte dělat.

Pokud budete mít dobře nastavenou strategii, bude vám marketing přinášet vyšší tržby i nižší náklady na marketing

Jak poznáte dobrý marketing

SMYSL musí dávat smysl (behaviorální ekonomie, psychologie, neurověda)

VZHLED musí dobře vypadat (jednotná vizuální identita, grafika podporující obsah)

NÁVRATNOST musí se vyplatit (ROI, KPI, apod)

Chcete spolupracovat? Napište mi. (CTA)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial