Jak probíhá spolupráce

Sejdeme se na nezávazné schůzce, kde mi popíšete, s čím se ve svém byznysu potýkáte. Vyptám se vás, co jste dosud v marketingu podnikli, co se vám povedlo nebo nepovedlo a jakým směrem se chcete dál ubírat. Stanovíme si cíle a termíny, kdy chcete těchto cílů dosáhnout. Řekneme si také rozpočet, který do marketingu chcete investovat.

Může se stát, že potřebujete něco jiného než jen marketing. Například upravit obchodní strategii, nastavit procesy ve firmě nebo změnit cenovou politiku. Na tyto věci narážíme právě při práci na marketingové strategii. Pro oblasti přesahující marketing vám ráda doporučím osvědčeného experta.

Po úvodní schůzce zpracuji návrh řešení, které považuji za nejvýhodnější vzhledem k rozpočtu i současnému stavu firmy.

Jaké jsou nejčastější cíle

  • Nastavit směr marketingu a zaškolit interního pracovníka
  • Zpracovat marketingovou strategii a najít člověka, který se bude o marketing starat
  • Zhodnotit, zda se pustit do sociálních sítí
  • Revidovat současnou marketingovou strategii firmy a navrhnout zlepšení

Marketing za pochodu

Často se ve firmách setkávám s tím, že přijdu v době, kdy nutně potřebují zvýšit prodej výrobku nebo služby. Nastavování strategie jde v takové chvíli stranou. Soustředíme se tedy na prodej a postupně se propracováváme k vytvoření strategie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial